ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙВ

2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдөр байгууллагын эргэн тойронд нийт ажилтнууд их цэвэрлэгээ хийлээ.