Зуны улиралд сумынхаа орон сууцны айл өрхүүдийг хэрэгцээний халуун усаар хангана.

​Сумын засаг дарга, Шарын гол ХК-ийн удирдлагуудтай хэлцэл хийн, туршилтын үр дүнд тооцоо судалгааг үндэслэн 6-р сарын 15-наас эхлэн зуны улиралд сумынхаа орон сууцны айл өрхүүдийг хэрэгцээний халуун усаар хангахаар боллоо.