ЗАРЛАЛ

Шугамын засварын ажилтай холбоотойгоор 2023.06.16-ны өдрийн 09:00-12:00 цагийн хооронд 2 давхрын 41 дүгээр байрнаас 47 дугаар байрны цэвэр усыг түр хязгаарлах тул хэрэглэгч та бүхэн усаа нөөцөлж авна уу.