ЗАРЛАЛ

ЗАРЛАЛ
ШУГАМЫН ГЭМТЭЛ ГАРСАН ТУЛ 19 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГ, ОБГУА 55 ДУГААР АНГИ, ШИЛЭН ДЭЛГҮҮР, ГАНДАН, АХМАДЫН БАЙР, 5 ДАВХРЫН 9-Р БАЙР, 2 ДАВХРЫН 22-47 ДУГААР БАЙРНЫ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖИЙГ 13:00 ЦАГААС ТҮР ХУГАЦААГААР ХЯЗГААРЛАХ ТУЛ ХЭРЭГЛЭГЧИД УСАА НӨӨЦӨЛЖ АВНА УУ.
ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ ТӨХК