ЗАРЛАЛ

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан ус, дулаан хангамжийн гэмтэл доголдолтой дуудлага барагдуулах үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлнэ.
Дуудлагын хүлээн авах утас : 88542345
“Дулаан Шарын гол”ТӨХК