ДЭЛХИЙН УСНЫ ӨДРИЙН ХҮРЭЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дэлхийн усны өдөр 3 сарын 22-ны өдрийн зохион байгуулагддаг билээ. 2019 онд “ЦЭНГЭГ УС- ТЭГШ ХҮРТЭЭМЖ” уриан дор зохион байгуулагдаж  Дэлхийн усны өдрийн хүрээнд Шарын гол сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн  дунд ангийн 6, 7, 10 дугаар ангийн сурагчдад усны зөв зохистой хэрэглээний талаар мэдлэг мэдээлэл олгох сургалтыг зохион байгууллаа.