Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг автомат худгаар хангадаг боллоо

2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу зөөврийн ус түгээх 3,4,6-р байруудад автомат төхөөрөмж суурилуулж гэр хорооллын айл өрхийг 24 цагийн ажиллагаатай усаар хангах боломжтой боллоо.