ГАР БӨМБӨГИЙН ТЭМЦЭЭНД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО

Татвар төлөгчдийн өдрийг Шарын гол суманд тэмдэглэн өнгөрүүлэх, Татварын тухай шинэ хуулийг сурталчилах, татвар төлөгч байгууллаг, иргэлийн чөлөөт цагийг зөв болвсон өнгөрүүлэх зорилгоор 2019-05-11, 12-өдрүүдэд ААНБ, иргэдийн дунд зохион байгуулсан  “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээнд амжилттай оролцож эмэгтэй баг тамирчид 1-р байр алтан медаль өргөмжлөлөөр шагнуулав.