БҮХ НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙЛЭЭ

2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр хуваарьт зам талбайн цас, мөсийг цэвэрлэлээ. Цэвэрлэгээнд нийт 50 ажилтан хамрагдсан.