БҮХ НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙВ

Хуваарьт зам талбайн цас мөсийг цэвэрлэлээ. Цэвэрлэгээнд хийт 49 ажилтан хамрагдсан.