Бид ЭХ ОРОНЧ ХУДАЛДАН АВАЛТ-ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 2021 цахим үзэсгэлэнд нэгдэж байна

Бид ЭХ ОРОНЧ ХУДАЛДАН АВАЛТ-ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 2021 цахим үзэсгэлэнд нэгдэж байна.
Та бүхэн энэхүү цахим үзэсгэлэнд зочлон үндэсний үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнтэй танилцахаас гадна төрийн байгууллагуудын энэ онд худалдан авах бараа бүтээгдэхүүний мэдээлэл, хөтөлбөрийн дагуу явагдах сургалт, семинаруудад үнэ төлбөргүй шууд хамрагдах боломжтой.