АЖИЛЧДЫН МАРШРУТЫГ ХЯНАХ ЗОРИЛГООР GPS СУУЛГАЖ АЙНА

Эрчим хүчний яам, Шарын гол сумын онцгой комиссоос өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу ажилчдын  Ажил-гэр -ажил гэсэн маршрутыг хянах зорилгоор нийт ажилнуудад байршил тогтоогч GPS суулгах ажил  хийгдэж байна.