АВЛИТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР ГОМДОЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ УТАС -110