Санхүү борлуулалтын хэлтэс

Санхүү бүртгэлийн алба нь бүтцийн хувьд 9 ажилтантай байгууллагын үйл ажиллагааг найдвартай тасралтгүй явуулахад шаардагдах  санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, борлуулалтын орлого төвлөрүүлэх, компаний өртөг зардлыг тооцож үр ашигтай ажиллахад   хяналт тавин бүртгэл тооцооны ажлыг стандартын дагуу явуулан ажиллаж байна

 

Ж.Даш Ерөнхий ня-бо 99084290  /88096720/
Н.Баттулга Хангамжийн менежер 99174111
Л.Батцэцэг Эдийн засагч 99789952
Г.Баярцэцэг Тооцооны ня-бо 99773415  /88061109/
Э.Мөнгөнчимэг Нярав касс 99155531
Г.Цолмон Борлуулалтын байцаагч 99436380
М.Отгон 99787784
Б.Аззаяа 99746496
Д.Халиун Борлуулалтын менежер 99972795 /88096294/