Захиргаа удирдлагын хэлтэс

Захиргаа удирдлагын хэлтэс нь 2003 онд Захиргаа удирдлага, аж ахуйн хэсэг болон  байгуулагдсан цагаас эхлэн хүний нөөцийн бодлого, ажилтнуудын нийгмийн асуудлууд , мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх  сэдэвчилсэн сургалтууд, хөдөлмөрийн харилцааны асуудлууд,  ажлын байрны нөхцөл, бичиг баримтыг боловсруулах, мэдээлэл дамжуулах, боловсруулах, ажилтнуудтай холбоотой судалгаа хийх, гэр хорооллын айл өрхийг ундны цэвэр усаар хангах, харуул хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэх,  автотехникийн бүрэн бүтэн байдлыг ханган үйлчилгээнд явах, туслах аж ахуйн ажлуудыг хариуцан үйл ажиллагаа явуулж байна.

Б.Батхуяг Гүйцэтгэх захирал 99103398
Л.Нарангэрэл Ерөнхий инженер  99371458  /88109293/
Э.Мөнгөнчимэг ҮЭХ-н дарга 99147071
Д.Урангуа Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга 99393801
А.Ариунзаяа Нарийн бичиг 99178004
Ш.Дэлгэрсүрэн ХАБЭА-н инженер 99411888
Г.Ундраа Дотоод хяналтын ажилтан 99023065