Захиргаа удирдлагын хэлтэс

Захиргаа аж ахуйн алба нь 2003 онд Захиргаа удирдлага, аж ахуйн хэсэг болон  байгуулагдсан цагаас эхлэн хүний нөөцийн бодлого, ажилтнуудын нийгмийн асуудлууд , мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх  сэдэвчилсэн сургалтууд, хөдөлмөрийн харилцааны асуудлууд,  ажлын байрны нөхцөл, бичиг баримтыг боловсруулах, мэдээлэл дамжуулах, боловсруулах, ажилтнуудтай холбоотой судалгаа хийх, гэр хорооллын айл өрхийг ундны цэвэр усаар хангах, харуул хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэх,  автотехникийн бүрэн бүтэн байдлыг ханган үйлчилгээнд явах, туслах аж ахуйн ажлуудыг хариуцан үйл ажиллагаа явуулж байна.

Б.Батхуяг

Б.Энхцэцэг

Гүйцэтгэх захирал

Дэд захирал

99103398

99092627  /88102627/

Л.Нарангэрэл Ерөнхий инженер  99371458  /88109293/
Ж.Наранцацрал ҮЭХ-н дарга 99798548  /88099834/
Д.Урангжа Захиргаа,аж ахуй албаны дарга 99393801
Б.Оюунжаргал Нарийн бичиг 99393439  /88265895/
Ш.Дэлгэрсүрэн ХАБЭА-н ажилтан 99411888
Г.Ундраа Дотоод хяналтын ажилтан 99023065