Мэдээ мэдээлэл

НИЙТ АЖИЛТНЫ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийт ажилтны хурлыг 2024 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгууллалаа. Хурлаар 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан, Үйлдвэрчний хорооны тайланг танилцуулсан Ажилтнуудаас гар...

ТОВШ ТОВШ

Олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх зорилготой төрийн байгууллагуудын үйлчилгээнд үнэлгээ өгөх апп "Товш" аппликэйшн ...

ХӨДӨЛГӨӨН ЭРҮҮЛ МЭНД ЯВГАН АЯЛАЛ

Хөдөлгөөн эрүүл мэнд-2024 явган аялалд  захиргаа удирдлагын хэлтэ8с санхүү борлуулалтын хэлтсээс нийт 14 ажилтан хамрагдсан. Явган аялалын хугацаанд Шугаман бүжгийн тэмцээнд амжилттай оролцож, буцах ...