ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИУДЫН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХУВААРЬ

Байгууллагын нэр Эхлэх цаг
1. “Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК 2021.04.27 09:00
 

ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦУУД

 
2.

 

“Дулааны цахилгаан станц-2” ТӨХК 2021.04.27 09:30
3. “Дулааны цахилгаан станц-3” ТӨХК 2021.04.27 10:00
4.

 

“Дулааны цахилгаан станц-4” ТӨХК 2021.04.27 10:30
5. “Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК

 

2021.04.27 11:00
6. “Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК

 

2021.04.27 11:30
7. “Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц” ТӨХК 2021.04.27 12:00
 

СИСТЕМ КОМПАНИУД

 
8.

 

“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК 2021.04.27 12:30
9. “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК 2021.04.27 14:00
10. “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК 2021.04.27 14:30
11. “Алтай-Улиастай эрчим хүчний систем” ТӨХК 2021.04.27 15:00
 

ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ КОМПАНИУД

 
12. “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК 2021.04.27 15:30
13.

 

“Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК 2021.04.27 16:00
14. “Багануур Зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК 2021.04.28 09:00
15. “Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК 2021.04.28 09:30
ДУЛААНЫ СТАНЦУУД  
16.

 

“Амгалан дулааны станц” ТӨХК 2021.04.28 10:00
17. “Налайхын дулааны станц” ТӨХК 2021.04.28 10:30
18. “Багануурын дулааны станц” ТӨХК 2021.04.28 11:00
19. “Дулаан шарын гол” ТӨХК 2021.04.28 11:30
20. “Ховдын дулааны станц” ТӨХК 2021.04.28 12:00
21. “Хөвсгөлийн дулааны станц” ТӨХК 2021.04.28 12:30
22. “Улаангомын дулааны цахилгаан станц – 2” ТӨХК 2021.04.28 14:00
ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ КОМПАНИУД  
23. “Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК

 

2021.04.28 14:30
24. “Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК 2021.04.28 15:00
25. “Тавантолгой дулааны цахилгаан станц” ТӨХХК 2021.04.28 15:30
26. “Эгийн голын усан цахилгаан станц” ТӨХХК 2021.04.28 16:00