ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА

Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе! Энэхүү судалгаа “Дулаан Шарын гол” ТӨХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж дүгнэхэд ашиглагдана.
Хэрэглэгчээс авах судалгаа

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceO5_8fAARfdPQ_dWS4g4zkYucdwGKsiU20JHw8kgY3XPHxA/viewform