ГАМШГИЙН АЮУЛЫН ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДОХИОГООР АЖИЛЛАВ.

Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж 03 дугаар сарын 21-ны 16:00 цагт гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллалаа. Дуут дохиог гурван удаа дамжуулснаар ажилчид нэгдсэн зохион байгуулалтад орж дадлага сургуульд оролцсон юм.  Дадлага сургуульд нцгой байдлын газраас хянагчаар ажиллаж зөвөлгөө өгч ажиллалаа.