зарлал

Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг автомат худгаар хангадаг боллоо

2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу зөөврийн ус түгээх 3,4,6-р байруудад автомат төхөөрөмж суурилуулж гэр хорооллын айл өрхийг 24 цагийн ажиллагаатай усаар хангах боломжтой болл...

ХЭРЭГЛЭГЧИДИЙН АНХААРАЛД

Дулааны эрчим хүч хэрэглэгчдийн анхааралд Дулааны төв болон салаа шугамын даралтын хувийн алдагдлыг тодорхойлох нягтын шахалтыг 2020 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдөр 09-12 цагийн хооронд хийх тул айл...