зарлал

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД ❗️❗️❗️

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД ❗️❗️❗️ Засварын ажилтай холбоотой 2021.07.30-ны өдрийн 13:00-17:00 цагийн хооронд цэвэр усаар түр хязгаарлах тул ард иргэд та бүхэн усаа нөөцөлж авна уу. "ДУЛААН ША...

ЗАРЛАЛ

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД ❗️❗️❗️ Засварын ажилтай холбоотой өнөөдөр буюу 2021.07.28-ны 10:00-14:00 цагийн хооронд цэвэр усаар түр хязгаарлах тул ард иргэд та бүхэн усаа нөөцөлж авна уу. "ДУЛ...

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ МЭДЛЭГИЙН ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Эрчим хүчний салбарын ажиллагсадын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх болзошгүй осол аваари саатлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аюулгүй ажиллагааны дүрэм, техник ашиглалтын дүрмийн мэдлэгийн шалгалт зохион...