зарлал

ЗАРЛАЛ

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан ус, дулаан хангамжийн гэмтэл доголдолтой дуудлага барагдуулах үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлнэ. Дуудлагын хүлээн авах утас : 88542345 “Дул...

ЦЭВЭР УС ДУЛААН ХАНГАМЖААР НАЙДВАРТАЙ ТАСРАЛТГҮЙ ХАНГАЖ АЖИЛЛАСААР БАЙНА

Улс эх оронд ковид тархаж бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан манай хамт олон цэвэр ус, дулаан хангамжаар найдвартай тасралтгүй хангах үйл ажиллагааг хэвийн явуулж, 24 цагийн турш...

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ ШУУРХАЙ ШТАБ ЦАХИМААР ТОГТМОЛ ХУРАЛДАЖ БАЙНА

Цахилгаан, Дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэгч, хангагч байгууллагууд тусгай горимд шилжин ажиллаж байна. Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан Эрчим хүчний сайд...

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ОРОН ТООНЫ БУС ШТАБЫН ГИШҮҮД ХУРАЛДАВ.

Компанийн гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штабын  даргын шийдвэрээр 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны үүрийн 06 цагт гишүүдийг "Цуглар" дохиогоор ажиллуулж улсын хэмжээнд бүх нийтийн бэлэн байдал зарла...

СУМЫН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛИЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Гамшгийн эрсдлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, сайн дурын хэсэг, хуулийн этгээд, томилгоот бүрэлдэхүүний гамшиг...