зарлал

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД 2022-2023 оны халаалтын улирлын бэлтгэл ажил хангахтай холбогдуулан, дулааны төв болон салаа шугамын даралтын хувийн алдагдлыг тодорхойлох нягтын шахалтыг 09 дүгээр сарын 09-н...

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

Хэрэглэгчдээс авах авлага барагдуулах аяны хүрээнд Ус, дулааны эрчим хүчний үлдэгдэл төлбөртэй айл өрх, аж ахуй нэгж байгууллагын хэрэглээг  2022 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн хязгаарлах тул ...

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

ЗАРЛАЛ ШУГАМЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙГААТАЙ ХОЛБООТОЙГООР ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖИЙГ 2022.07.08-НЫ ӨДӨР ДООРХ ЧИГЛЭЛД ТҮР ХУГАЦААГААР ХЯЗГААРЛАХ ТУЛ ХЭРЭГЛЭГЧИД УСАА НӨӨЦӨЛЖ АВНА УУ. - МХС ХХК, СПОРТЫН ...