зарлал

Нийгмийн даатгалын багц хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан ХНХЯ, НДЕГ-тай хамтран тус хэлтэс нь 2023 оны 09 дүгээр сарын 19-ны өдөр ажил олгогчийн зөвлөгөөн зохион байгуулав.

Нийгмийн даатгалын багц хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан ХНХЯ, НДЕГ-тай хамтран тус хэлтэс нь 2023 оны 09 дүгээр сарын 19-ны өдөр ажил олгогчийн зөвлөгөөн зохион байгуулав. Ажил олгогч, да...

ЗАРЛАЛ.

2023 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэглээний халуун усаар хангах тул хэрэглэгч та бүхэн өөрийн эзэмшлийн шугам хоолой, хэрэгсэлд хяналт тавьж ус алдахаас сэргийлнэ үү Дуудлагын утас: 8854-2345 ...