МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ТАТВАРЫН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Татварын алба бүрэн цахимжсан, нөгөө талаас цар тахалтай холбоотойгоор иргэд ХХОАТатварын тайлангаа 100% цахимаар өгөхтэй холбоотойгоор Татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх, цахимаар тайлангаа яаж шивэх, бүрдү...

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНООС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2021 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 4/232 тоот “Сургалтад оролцох тухай” албан бичгийн дагуу дулаан үйлдвэрлэх, түгээх, хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн менежмент...

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ КОМПАНИАР АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙЛГЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Шарын сумын ЗДТГазраас тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх ажил зохион байгуулсантай холб...