МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ЗАРЛАЛ

Халаалт өгөхтэй холбоотой 9-р сарын 14-ний өдрөөс системийг усаар дүүргэх тул айл өрх, аж ахуй нэгж байгууллагууд гэрээ эзэнтэй байлгаж халаах хэрэгслийнхээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, ус алдахаас сэр...

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД 2022-2023 оны халаалтын улирлын бэлтгэл ажил хангахтай холбогдуулан, дулааны төв болон салаа шугамын даралтын хувийн алдагдлыг тодорхойлох нягтын шахалтыг 09 дүгээр сарын 09-н...

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

Хэрэглэгчдээс авах авлага барагдуулах аяны хүрээнд Ус, дулааны эрчим хүчний үлдэгдэл төлбөртэй айл өрх, аж ахуй нэгж байгууллагын хэрэглээг  2022 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн хязгаарлах тул ...