ТУЗ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ ХУРАЛДАВ

2019 оны 04-р сарын 25-ны өдөр компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдав. Ээлжит хурлаар Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн  дүгнэлт батлах, Т...

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

“Дулаан шарын гол” төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ээлжит хурал 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн хурлын танхимд хуралдав. Хуралд Төлөөлөн Уди...