ТУЗ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ОНЛАЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн а/2732 тоот удирдамжийн дагуу  Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит онлайн хурал  2020 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагд...