ТУЗ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ОНЛАЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн а/2732 тоот удирдамжийн дагуу  Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит онлайн хурал  2020 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагд...

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ ХУРАЛДАВ

2019 оны 04-р сарын 25-ны өдөр компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдав. Ээлжит хурлаар Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн  дүгнэлт батлах, Т...