Тушаал шийдвэр

ДУЛААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос Шарын гол сумын төсөв, үйлдвэр, ААНБ-ын дулааны эрчим хүчний тарифыг 28%-аар нэмэгдүүлэхээр тогтоолын төсөл санал авч байгаа бөгөөд захиргааны хэм хэмжээний актын улс...