Тушаал шийдвэр

Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын Дулаан Шарын гол ТӨХК-ийн цэвэр бохир усны үйлчилгээний тариф

Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын "Дулаан Шарын гол" ТӨХК-ийн цэвэр бохир усны үйлчилгээний тариф батлах тухай Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2023...

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

"Тариф батлах тухай" 133 дугаар тогтоолыг захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу хянана үзээд захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 6150 дугаарт бүртгэгдсэн.  ...