Сургалт

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Дулаан хангамжийн системийн насос түүний үйл ажиллагаа, төрөл ангилалыг судлах, насосны ажиллагааны зарчим, засварлах арга зүйг судлах зорилгоор зуухны засварчдад “Насосны засварчин” сэдвээр 2020-04-1...

МЭДЛЭГИЙН ЭЭЛЖИТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

БНХАУ-ын Ухань мужаас үүдэлтэй өмнөд хөршид дэгдсэн коронавирусний халдвартай холбоотойгоор бөөгнөрөл үүсгэхгүйгээр Эрчим хүчний тоноглол дамжлагыг шууд ажиллуулах, үйлчлэх болон засвар угсралтын үйл ...

АВААРИ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ДАСГАЛ СУРГУУЛИЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Бохир ус татан зайлуулах станцын насос тоноглолд гэнэтийн эвдрэл гэмтэл гарсан тохиололд түргэн шуурхай арга  хэмжээ авч найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр Диспетчерүүд ...

НИЙТ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ

2020 оны 01-р сарын 18-ны өдрүүдэд нийт ажилтнуудын дунд “Байгууллагын соёл, хандлагын хүч, ажлын амжилтыг дээшлүүлэх, гэр бүлийн тогтвортой харилцаа”-ны боловсрол олгох сургалтыг Монголын гэр бүл суд...

ХОРТ ЗУРШИЛ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

УДАТХ-ын ажилтнуудын дунд хорт зуршил, архи тамхины хор хөнөөл, хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлөх талаар сургалтыг Үйлдвэрийн эрүүл ахуйч, бага эмч зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 32 ажилтан хамра...

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2020 оны 01-р сарын 10-ны өдөр УДАТХ-ын ажилтнуудын дунд баримт бичгийн тодорхойлолт, баримт бичгийн бүрдэл хэсэг, түүнийг хөтлөх заавар ашиглалтын талаар сургалтыг ХНСХМ Д.Урангуа зохион байгууллаа. ...