Сургалт

АВААРИ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ДАСГАЛ СУРГУУЛИЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Бохир ус татан зайлуулах станцын насос тоноглолд гэнэтийн эвдрэл гэмтэл гарсан тохиололд түргэн шуурхай арга  хэмжээ авч найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр Диспетчерүүд ...

НИЙТ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ

2020 оны 01-р сарын 18-ны өдрүүдэд нийт ажилтнуудын дунд “Байгууллагын соёл, хандлагын хүч, ажлын амжилтыг дээшлүүлэх, гэр бүлийн тогтвортой харилцаа”-ны боловсрол олгох сургалтыг Монголын гэр бүл суд...

ХОРТ ЗУРШИЛ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

УДАТХ-ын ажилтнуудын дунд хорт зуршил, архи тамхины хор хөнөөл, хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлөх талаар сургалтыг Үйлдвэрийн эрүүл ахуйч, бага эмч зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 32 ажилтан хамра...

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2020 оны 01-р сарын 10-ны өдөр УДАТХ-ын ажилтнуудын дунд баримт бичгийн тодорхойлолт, баримт бичгийн бүрдэл хэсэг, түүнийг хөтлөх заавар ашиглалтын талаар сургалтыг ХНСХМ Д.Урангуа зохион байгууллаа. ...

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2019 оны 11 дүгээр 07-ны өдөр 11 дүгээр сарын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу оффест ажилладаг ажилтнуудад "Хүний нөөцийн програмын тухай" сургалт зохион байгуулж шалгалт авлаа. ...