Сургалт

“Цагийн байдал-1”-ыг гардууллаа

Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийн бодлого, хөтөлбөрийн хүрээнд Сургуулийн удирдагчийн зүгээс "Цагийн байдал 1"-ыг Шарын гол сумын Засаг дарга,бөгөөд Онцгой комиссын дарга Д.Амарсанаад гардуу...

СУМЫН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛИЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Гамшгийн эрсдлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, сайн дурын хэсэг, хуулийн этгээд, томилгоот бүрэлдэхүүний гамшиг...

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2020 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр санхүү борлуулатын хэлтсийн байцаагч нарт Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрмээр хүний нөөц сургалт хариуцсан мэргэжилтэн сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 4 ажилта...

ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛТНУУДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2020 оны 09 дүгээр сарын 04 өдөр инженер техникийн ажилтнуудын дунд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хууль дүрэм журам, эрчим хүчний тухай түүнтэй холбоотой хууль дүрэм журмын сургалтыг мэргэжли...

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Дулаан хангамжийн системийн насос түүний үйл ажиллагаа, төрөл ангилалыг судлах, насосны ажиллагааны зарчим, засварлах арга зүйг судлах зорилгоор зуухны засварчдад “Насосны засварчин” сэдвээр 2020-04-1...

МЭДЛЭГИЙН ЭЭЛЖИТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

БНХАУ-ын Ухань мужаас үүдэлтэй өмнөд хөршид дэгдсэн коронавирусний халдвартай холбоотойгоор бөөгнөрөл үүсгэхгүйгээр Эрчим хүчний тоноглол дамжлагыг шууд ажиллуулах, үйлчлэх болон засвар угсралтын үйл ...

АВААРИ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ДАСГАЛ СУРГУУЛИЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Бохир ус татан зайлуулах станцын насос тоноглолд гэнэтийн эвдрэл гэмтэл гарсан тохиололд түргэн шуурхай арга  хэмжээ авч найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр Диспетчерүүд ...