Мэдээ мэдээлэл

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

Хэрэглэгчдээс авах авлага барагдуулах аяны хүрээнд Ус, дулааны эрчим хүчний үлдэгдэл төлбөртэй айл өрх, аж ахуй нэгж байгууллагын хэрэглээг  2022 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн хязгаарлах тул ...