2021-2022 оны халаалтын улирал эхэлсэнтэй холбогдуулан Галаа тахиулж, ном хурууллаа.

2021-2022 оны халаалтын улирал эхэлсэнтэй холбогдуулан Галаа тахиулж, ном хурууллаа.