2020 ОНЫ ТАЙЛАН ХАМГААЛАЛТ

Хэсэг хэлтэс албаны инженер техникийн ажилтан, албан хаагчид 2020 онд хийж бүтээсэн ажлын тайлангаа хамгаалж байна.