Мэдээ мэдээлэл

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2019-02-20-ны өдөр Техникийн хэлтсийн Химич К.Анаргүль Ус бэлтгэлийн лаборант нарт "Ус бэлтгэл ба ус химийн горим, химийн хяналт, Химийн дүлэгдэлт, хиймэл амьсгал" сэдвээр онол практикийн сургалт зохи...

Дотоод сургалт зохион байгууллаа.

2019 оны 02-р сарын 02-ны өдөр компанийн нийт ажилтнуудын дунд Хөдөлмөрийн харилцаа холбоотой хууль тогтоомж, Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журам, хамтын гэрээ болон нэмэлт өөрчлөлтүүд, шинээр батлагдс...