Мэдээ мэдээлэл

ШУГАМ ШИНЭЧЛЭЛИЙН АЖЛЫН ТУХАЙ

ШУГАМ ШИНЭЧЛЭЛИЙН АЖЛЫН ТУХАЙ Дулааны станцаас дулаан дамжуулах төв шугам хоолой нь 1970-аас1980 онуудад ашиглалтанд орсноос хойш дорвитой  шинэчлэл, засварын ажил хийгдээгүй өнөөдрийг хүрсэн бөгөө...

“ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ” ТӨХК-ИЙН ДУЛААНЫ СТАНЦААС ДУЛААН ХУВИАРЛАХ ТӨВ ХҮРТЭЛХ ГАДНА УС, ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВ ШУГАМЫН ӨРГӨТГӨЛ, ШИНЭЧЛЭЛИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

“Дулаан Шарын гол” ТӨХК-ийн дулааны станцаас дулаан хувиарлах төв хүртЭлх гадна ус, дулаан дамжуулах төв шугамын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын явц Ус, дулаан дамжуулах төв шугам шинэчлэлийн ажлын гүйцэ...