Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх сургалтанд хамрагдлаа

Дархан-Уул аймагт зохион байгуулагдсан Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх сургалтанд нийт 8 ажилтан хамрагдаж 7 ажилтан шалгалтанд тэнцсэн.