ЭРҮҮЛ АХУЙН ХАМГААЛАЛТЫН БҮСИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ