Эрчим хүчний яамны төлөвлөгөөт шалгалт ирэв.

Эрчим хүчний яамны төлөвлөгөөт үзлэг шалгалт компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Т.Батдондог, ЭХЯ-ны мэргэжилтэн Х.Бекболат, мэргэжилтэн Э.Мөнхтөр, мэргэжилтан н.Балдорж нарын бүрэдлэхүүнтэй 2017 оны 11 сарын 03-ны өдөр хийгдлээ. Шалгалтаар компанийн ажлын байрнуудаар явж хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн чиглэл, зуны засвараар хийгдсэн ажлын биелэлт, өвөлжилтийн бэлтгэл байдлыг шалгаж, төв шугамын шинчлэлийн ажилтай танилцлаа. Мөн удирдлагууд болон инженер техникийн  ажилчидтай уулзалт хийж илэрсэн зөрчлийн талаар дүгнэлт хийж зөвлөгөө зөвлөмж өгөв.