ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ МЭДЛЭГИЙН ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Эрчим хүчний салбарын ажиллагсадын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх болзошгүй осол аваари саатлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аюулгүй ажиллагааны дүрэм, техник ашиглалтын дүрмийн мэдлэгийн шалгалт зохион байгуулах тухай тушаал, удирдамжийн дагуу 2021-06-14-ны өдөр компанийн 9 ажилтан шалгалтад хамрагдаж 6 ажилтан ХАНГАЛТТАЙ үнэлгээ, 3 ажилтан ХАНГАЛТГҮЙ үнэлгээ авлаа.