“Цагийн байдал-1”-ыг гардууллаа

Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийн бодлого, хөтөлбөрийн хүрээнд Сургуулийн удирдагчийн зүгээс “Цагийн байдал 1”-ыг Шарын гол сумын Засаг дарга,бөгөөд Онцгой комиссын дарга Д.Амарсанаад гардуулсан. Штабын бүрэлдэхүүн газар хөдлөлтийн гамшгийн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний шийдвэрийг илтгэх юм. Компанийн буюу аваари техникийн бүлэг нь газар хөдлөлтийн үед цэвэр, бохир ус болон дулааны шугам хоолойн гэмтэл гарсан үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар оперативын 24,48,120 цагаар илтгэлээ.
2020.11.10-нд