ХҮНДЭТ ТЭМДЭГЭЭР ШАГНАГДЛАА

Шарын гол сумын эдийн засаг, нийгэм хөгжүүлэх үйлсэд хамт олноороо оруулсан хувь нэмэр, идэвхи зүтгэл, үр бүтээлтэй ажилласныг үнэлж сумын “ХҮНДЭТ ТЭМДЭГ”-ээр шагнав.