ХЭРЭГЛЭГЧЭЭС АВАХ СУДАЛГАА

Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе! Энэхүү судалгаа нь “Дулаан Шарын гол” ТӨХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж дүгнэхэд ашиглагдана.

Untitled form – Google Forms