ХЭРЭГЛЭГЧИДИЙН АНХААРАЛД

Дулааны эрчим хүч хэрэглэгчдийн анхааралд

Дулааны төв болон салаа шугамын даралтын хувийн алдагдлыг тодорхойлох нягтын шахалтыг 2020 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдөр 09-12 цагийн хооронд хийх тул айл өрхүүд гэртээ хүнтэй байх, ААНБ өөрийн эзэмшлийн тоног төхөөрөмж, шугам хоолойн бүрэн бүтэн байдлыг ханган, хариуцах эзэн томилон ус алдуулахгүй байх бэлтгэл ажил хангахыг мэдэгдье.

“Дулаан Шарын гол” ТӨХК