ХЭРЭГЛЭГЧДЭД 7 ДУГААР САРЫН МЕССЭЖ МЭДЭЭГ ХҮРГҮҮЛЭВ

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлөөс 7 дугаар сарын усны санхүүжилт орсонтой холбоотойгоор 2021 оны 09 дүгээр сарын 16,17-ны өдрүүдэд 132627 тусгай дугаараар нийт 1191 хэрэглэгчдээс  1129 Айл өрх, 62 ААН-ийн нийт  1191 хэрэглэгчдэд  “Таны цэвэр, бохир усны 7-р сарын төлбөр ………………. төгрөгийг төлөв. Монгол Улсын Засгийн газар”  мессэжийг 100 хувьтай хүргэв.

Мөн гэр хорооллын 8 ус түгээх байруудад “ЗАСГИЙН  ГАЗАР ТАНЫ ХЭРЭГЛЭСЭН УСНЫ ТӨЛБӨРИЙГ ТӨЛЖ БАЙНА” гэсэн заруудыг байрлуулан ажиллаж байна.