ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

Хэрэглэгчдээс авах авлага барагдуулах аяны хүрээнд Ус, дулааны эрчим хүчний үлдэгдэл төлбөртэй айл өрх, аж ахуй нэгж байгууллагын хэрэглээг  2022 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн хязгаарлах тул хэрэглэгч та бүхэн төлбөрийн үлдэгдэлээ барагдуулж гэрээгээ шинэчилнэ үү.

Байр Байцаагчийн мэдээлэл
2 давхар – 7-24-р байр

5 давхар – 9,10,13,14,15-р байр

Н.Эрдэнэтуяа

Утас: 99393806, 90113806.

 

2 давхар – 34-47-р байр

5 давхар – 1-6-р байр

Гэр хороололын айл өрх.

Б.Ариунцэцэг

Утас: 99415942, 90055942

 

2 давхар – 26-32-р байр

5 давхар – 7,8,11,12-р байр

Задгай айл өрх

Д. Эрдэнэцэцэг

Утас: 99231746, 96231746

 

“ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ” ТӨХК