ХОРТ ЗУРШИЛ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

УДАТХ-ын ажилтнуудын дунд хорт зуршил, архи тамхины хор хөнөөл, хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлөх талаар сургалтыг Үйлдвэрийн эрүүл ахуйч, бага эмч зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 32 ажилтан хамрагдахаас 22 ажилтан хамрагдсан