УСНЫ ТООЛУУРЫН ШАЛГАЛТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

2021. оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 17-ны өдрүүдэд Стандар, хэмжилзүйн газраас зохион байгуулсан усны тоолуурыг хэмжих, шалгах, засварлах, сууриалуулах ажилтнуудын мэдлэг мэргэшлийг дээшлүүлэх зорилгоор “Усны тоолуурын шалгалт, баталгаажуулалт” сэдэвт цахим сургалт боллоо. Уг сургалтад Ус дулаан ариутгах татуургын хэсгийн 2 ажилтан  амжилттай хамрагдаж, усны тоолуурын суурилуулалт, шалгалт тохируулгын ажилтны эрх олгох онлайн шалгалтад тэнцлээ.