ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр цахимаар хуралдлаа.