Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал хуралдлаа

“Дулаан шарын гол” төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 11 дүгээр сарын ээлжит хурал хуралдав.