ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ХУРАЛДАВ

“Дулаан шарын гол” төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 10 дугаар сарын ээлжит хурал хуралдав.