ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ХУРАЛДЛАА

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал 2022-05-12-ны өдөр цахимаар хуралдлаа.