ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ КОМПАНИАР АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙЛГЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Шарын сумын ЗДТГазраас тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх ажил зохион байгуулсантай холбогдуулан Дархан Уул аймгийн Мэргэжлийн Хяналтын газраас өгсөн зөвлөмж, шаардлагын дагуу, компанийн өндөр эрсдэлтэй ажлын байруудад ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх ажлыг зохион байгууллааНийт 432 м2  талбайд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн.